Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut käsitellään talousarvioneuvottelujen yhteydessä 

Julkaistu: 31.10.2022 13.52Päivitetty: 1.11.2022 7.11

Aluehallitus päätti jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen käsittelyä ja asia jätettiin pöydälle. Palvelusetelien käyttö hyvinvointialueella jatkuu palvelujen tuotantotapana. Aluehallitus päätti palvelusetelin arvosta ja palveluista, joihin palveluseteliä käytetään.  

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut  

Puheenjohtaja Mia Laihon esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen käsittely jätettiin yksimielisesti aluehallituksessa pöydälle. Asiakasmaksut käsitellään osana talousarvioneuvotteluja ja asia tuodaan päätöksentekoon talousarvion päätöksenteon yhteydessä.  

Palvelusetelillä tuotettavat palvelut 

Aluehallitus päätti ottaa käyttöön palvelusetelit palvelujen järjestämisen tuotantotapana 1.1.2023 alkaen näissä hyvinvointialueen palveluissa: henkilökohtainen apu, ikääntyneiden pitkäaikainen ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta, kotisiivous, kouluikäisten lasten ja nuorten lakisääteinen silmälääkäritutkimus, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, lapsiperheiden kotipalvelu, suun terveydenhuollon kokonaishoito, säännöllinen ja tilapäinen kotihoito sekä omaishoitajan vapaan aikainen hoito kotona sekä terveysasemapalvelu. 

Palvelusetelien arvo tarkistetaan säännöllisin määräajoin palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä vastaamaan kustannuskehitystä. Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin. 

Talousarvio, taloussuunnitelma ja rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet 

Aluehallituksessa käsiteltiin lisäksi hyvinvointialuejohtajan esitys Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023–2025. Asia etenee aluevaltuustoryhmien neuvotteluihin käsiteltäväksi ja talousarvio sekä taloussuunnitelma tuodaan sen jälkeen päätöksentekoon. 

Aluehallitus myös käsitteli hyvinvointialueen rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteet -asiakirjan ja esittää sen hyväksymistä aluevaltuustolle.