Aluehallitus päätti talousarviosta

28.11.2022 13.56Päivitetty: 28.11.2022 14.28

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvion vuodelle 2023 taloussuunnitelman vuosille 2023–2025 sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut hyvinvointialueella 1.1.2023 lähtien. Talousarvion osana hyväksyttiin yhtenäisistä asiakasmaksuista ja omaishoidon tuen tasosta.

Aluehallitus esittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen hyväksymistä aluevaltuustolle esityslistan liitteen mukaisesti. Lisäksi esitetään vahvistettavaksi asiakasmaksujen alentamisen ja perimättä jättämisen perusteet esityslistan liitteen mukaisesti.  

Hoitojonojen purkamiseen palvelusetelien avulla lisättiin 800 000 euroa.  

Omaishoidon tuki 

Lain mukaan hyvinvointialueella on yhtenäistettävä omaishoidon tuen palkkiot ja myöntämisperiaatteet alueen sisällä. Hyvinvointialueella kymmenen kunnan alueella toimivien omaishoitajien palkkiotasojen yhtenäistämisen seurauksena yli puolella omaishoitajilla hoitopalkkio pysyy ennallaan, osalla palkkiotaso nousee ja osalla palkkiotaso hieman laskee. Budjettiin lisättiin omaishoidon tuen porrastukseen 1,2 miljoonaa euroa.  

Tuen myöntämisperiaatteiden yhtenäistäminen saattaa vaikuttaa myös omaishoidon palkkioluokkaan. Omaishoidon palkkion suuruus voi muuttua myös omaishoidettavan hoidon vaativuuden ja sitovuuden muututtua. 

Porrastetut omaishoidon tuen palkkioluokat 1.1.2023 alkaen seuraavasti: 

- palkkioluokka 1: Päivittäinen toistuva hoidon tarve 423,61 euroa/kk 
- palkkioluokka 2: Ympärivuorokautinen hoidon tarve 847,22 euroa/kk 
- palkkioluokka 3: Erittäin vaativat vaiheet 1474,98 euroa/kk 

- sijaisomaishoitajien palkkiot 1.1.2023 lukien 89,44 euroa/vrk. 

Palkkiot tarkistetaan 1.1.2023 voimaan tulevan indeksitarkistuksen mukaisesti. 

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hallintosäännön tarkistamista. Hallintosääntöön tehtiin muun muassa muutos, jonka mukaisesti Palvelut ja resurssit -lautakuntaan nimetään kaksi henkilöstön edustajaa. Tarkistettu hallintosääntö astuu voimaan 14.12.2022 alkaen. 

Esityslistan muut päätösasiat hyväksyttiin esitysten mukaisina.