Välfärdsområdesstyrelsen gav handlingsdirektiv till HUS-sammanslutningens stämma och nominerade kandidater till HUS-sammanslutningens organ 

Publicerad: 28.6.2022 14.23

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg en representant till HUS-sammanslutningens stämma och nominerade kandidater till organen som beskrivs i grundavtalet, styrelsen för sammanslutningen, revisionsnämnden och nationalspråksnämnden. Välfärdsområdesstyrelsen beslutade också teckna aktier i DigiFinland Oy.  

Välfärdsområdesstyrelsen utsåg en representant till HUS-sammanslutningens stämma och nominerade kandidater till organen: styrelsen för sammanslutningen, revisionsnämnden och nationalspråksnämnden. Sammanslutningens stämma beslutar om organens sammansättning vid sitt första sammanträde.  

Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn utsågs till HUS-sammanslutningens stämma och beredningsdirektör Jarno Moisala till hennes personliga ersättare.   

Till styrelsen för HUS-sammanslutningen nominerades följande ledamöter och deras personliga ersättare: Marika Räf, Tomi Leivo (ersättare), Mikko Piirtola, Tiina Noro (ersättare), Markku Sistonen, Maaret Laine (ersättare) samt Karin Cederlöf, Peter Braskén  (ersättare).  

Hanna Kerola nominerades till ledamot i HUS-sammanslutningens revisionsnämnd och till ersättare nominerades Johanna Järvinen, Risto Nevanlinna och Marika Paavilainen. 

Markku Partinen och Brigitta Gran nominerades till ledamöter i HUS-sammanslutningens nationalspråksnämnd. Emilia Knaapi som Partinens ersättare och Viveca Lahti som ersättare. 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade teckna aktier i DigiFinland Oy.  

Dessutom antecknade välfärdsområdesstyrelsen tidtabellen för höstens budget-, investeringsplans- och strategiprocess för kännedom. 

  • Välfärdsområdesstyrelsen