Vi förbereder oss på ansvaret för att ordna välfärdstjänster

Publicerad: 29.8.2022 14.06

Välfärdsområdesstyrelsen diskuterade aktuella frågor kring beredningen av välfärdsområdet och beredskapen för att ordna tjänster från den 1 januari 2023.

Välfärdsområdesstyrelsen inrättade vid Västra Nylands välfärdsområde tjänster som serviceenhetschefer (51 st.) inom serviceområdena samt tjänster på chefs- och expertnivå (16 st.) inom koncerntjänsternas förvaltningsenhet.

 

  • Välfärdsområdesstyrelsen