Inbjudan till organisationernas infomöte

11.10.2022 10.40Uppdaterad: 20.1.2023 8.07

Kom och hör välfärdsområdesstyrelsens beslut om organisationsbidragen för 2023 inom Västra Nylands välfärdsområde onsdagen den 26 oktober 2022 klockan 16:00.

De 50 första anmälda ryms med på plats. Informationstillfället kommer att hållas i HyTe ry:s utrymmen. Kaffeservice.

Adress: Kauppamiehentie 6, 02100 Espoo / Kansalaistoiminnankeskus 2. våningen "Sali"

Man kan även delta via nätet.

Vid informationsmötet ges aktuell information om besluten angående organisationsbidragen inom välfärdsområdet och svar på frågor som ställts i förväg. Frågor kan ställas när du anmäler dig. Vänligen lämna dina frågor senast på söndag den 23 oktober.

Anmäl dig på denna länk: https://link.webropolsurveys.com/S/D8394ECA52EBB310(extern länk)

Välkommen!

Meddelande till organisationer

Välfärdsområdesstyrelsen beslöt 10.10.2022 på sitt möte:

1. att för att trygga kontinuiteten i organisationernas verksamhet bevilja understöd för tiden 1.1.2023-31.12.2023 på så sätt som social- och hälsovårdens organ i kommunerna i Västra Nyland (Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Lojo och Raseborg) har beviljat för år 2022;

2. bevilja understöd också till vissa organisationer, till vilka man inte beviljat understöd för 2022 med motiveringen att understöden som beviljades för 2021 har blivit oförbrukade på grund av coronaviruspandemin och  överfördes till år 2022;

3. att understöden kan betalas till organisationer som anmälde sitt intresse att ta emot understöd och som i välfärdsområdets utredning har meddelat att de fortfarande uppfyller kriterierna som nämns i besluten av kommunernas social- och hälsovårdsorgan och

4. konstatera att framtids- och utvecklingsnämnden i enlighet med förvaltningsstadgan inleder beredningen av de egentliga riktlinjerna för understödskriterierna. I samband med detta bör man beakta välfärdsområdets innevånares behov, grunderna för understöden baserat på välfärdsområdets verksamhet samt en jämställd behandling.

Välfärdsområdet kontaktar under oktober de organisationer som beviljats understöd 2022, och reder ut om de fortfarande bedriver motsvarande verksamhet som för vilken understödet då har beviljats. Samtidigt meddelar organisationerna huruvida ett understöd behövs för 2023. Organisationerna behöver således själva inte kontakta Välfärdsområdet.

Välfärdsområdets understödskriterier för 2024 bereds i samarbete med kommunerna och organisationerna. Målet är att förtydliga hurdan organisationsverksamhet välfärdsområdet understöder i fortsättningen.