Förhandlingsresultat om budgeten för Västra Nylands välfärdsområde 

Publicerad: 22.11.2022 15.12Uppdaterad: 23.11.2022 6.22

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté behandlade i sina förhandlingar välfärdsområdets budget för 2023, gav anvisningar för arbetet med servicestrategin och behandlade andra ärenden som hänför sig till beslutsfattande, ledarskap och serviceproduktion. 

De årliga nettoutgifterna för social- och hälsovården samt räddningsverket i Västra Nylands välfärdsområde är cirka 1 734 miljoner euro. 

Vid ekonomiplaneringsförhandlingarna kom man överens om följande ändringar i 2023 års budgetförslag för Västra Nylands välfärdsområde:  

  • 2,2 miljoner euro för gradering av hemvårdens klientavgifter 
  • 1,2 miljoner euro för gradering av stödet för närståendevård 
  • en utgiftsminskning på 1 miljon euro inom serviceområdet för tjänster för äldre 
  • 200 000 euro för gradering av avgifterna för måltider och uppehälle för personer med funktionsnedsättning 
  • 100 000 euro för en utgiftsminskning inom serviceområdet för funktionshinderservice 
  • 800 000 euro för att avveckla vårdköer med hjälp av servicesedlar 
  • 100 000 euro för utveckling av svenska tjänster 
  • 3,3 miljoner euro till HUS-sammanslutningen. 

 

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommittés budgetändringar ökar utgifterna med 6,7 miljoner euro i välfärdsområdesdirektörens budgetförslag för 2023.  

Underskott för år 2024 överförs till år 2025 och i anpassningsprogrammet för ekonomin beaktas en tilläggsfinansiering som staten eventuellt beviljar. 

Förhandlingsresultatet godkändes av fullmäktigegrupperna för Samlingspartiet, SFP, Centern och Rörelse Nu. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om välfärdsområdets budget för 2023 på sitt sammanträde den 13 december 2022. 

Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommittés protokoll 22.11.2022 (extern länk)