Välfärdsområdesfullmäktige godkände principerna för finansierings- och placeringsverksamheten

15.11.2022 17.13Uppdaterad: 4.1.2023 12.28

Välfärdsområdesfullmäktige godkände principerna för finansierings- och placeringsverksamheten, som fastställer grunderna för ordnandet av finansierings-, placerings-, utlånings- och borgensverksamheten inom välfärdsområdet. Vid sammanträdet tog välfärdsområdesfullmäktige också emot övergångsavtalet för den personal som övergår till Västra Nylands välfärdsområde.

Finansieringskällor för välfärdsområdet är statlig allmän finansiering, avgifts- och försäljningsintäkter, understöd samt finansiering på villkor för främmande kapital. Med inkomsterna täcks utgifterna för välfärdsområdets verksamhet, investeringarna och låneskötselutgifterna.  

I finansierings- och placeringsverksamheten tas hänsyn till ESG-kriterierna, som särskilt i placeringsverksamheten hänför sig till beaktande av miljöfaktorer, socialt ansvar och god förvaltningssed. 

Över 9 000 anställda övergår till välfärdsområdet 

Vid årsskiftet den 1 januari 2023 övergår över 9 000 anställda till Västra Nylands välfärdsområde från Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, Ingå, Sjundeå, Raseborg, Hangö, Högfors, Vichtis och Lojo samt från samkommunerna Eteva, Kårkulla, Karviainen, Luksia och Omnia.  

Välfärdsområdesfullmäktige godkände övergångsavtalet som gäller personalen och att ansvaret för semesterlönereserveringen som gäller personalen som överförs flyttas till välfärdsområdet. 

  • Välfärdsområdesfullmäktige