Västra Nylands välfärdsområdes postadress och registraturs adress

Publicerad: 9.11.2022 14.44

Västra Nylands välfärdsområdes postadress och registraturs adress är:
PL 33, 02033 LÄNSI-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE
PB 33, 02033 VÄSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE
P.O.BOX 33, 02033 WESTERN UUSIMAA WELLBEING SERVICES COUNTY

Ledningens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@luvn.fi.
E-postadresserna till den personal som övergår till välfärdsområdet har från och med 1 januari 2023 formen fornamn.efternamn@luvn.fi.

Verksamhetsställenas besöksadresser ändras inte.