Förfallodagarna för faktureringen av hyror för servicebostäder skjuts upp till slutet av april

25.1.2023 14.32

Inom serviceboendet i kommunerna i Västra Nylands välfärdsområde har det använts olika förfaranden för fakturering av hyror för servicebostäder. På grund av att förfallodagarna ändras infaller förfallodagarna för kommunernas och Västra Nylands välfärdsområdes avgifter nära varandra i början av 2023. I fråga om servicebostadshyrorna har Västra Nylands välfärdsområde fattat ett beslut om att skjuta upp förfallodagen för fakturorna i januari och februari så att de boende inte orsakas betalningssvårigheter av fakturor för serviceboende som förfaller till betalning samtidigt.

Senareläggningen av förfallodagen för dessa servicebostadsfakturor för början av året sker automatiskt och den nya förfallodagen är den 30 april 2023. Senareläggningen av förfallodagen gör det möjligt för den boende att själv bestämma när hen betalar avgifterna för januari och februari under perioden ända till den 30 april 2023.

De boende har redan skickats dessa hyresfakturor för januari och februari 2023. På grund av den automatiska senareläggningen av förfallodagarna övergår de hyresfakturor för januari och februari som Västra Nylands välfärdsområde skickat inte till indrivning under denna tid.

I Västra Nylands välfärdsområde betalas hyran i fortsättningen alltid i början av månaden. Klientavgifterna för tjänsterna faktureras i efterhand. Förfallodagen för hyresfakturan för mars är den 2 mars 2023 och därefter är förfallodagen för hyran alltid den 2 dagen i månaden.

 

Mer information om fakturornas innehåll ges av Västra Nylands välfärdsområdes kundtjänst, tfn. 029 151 2000 (kl. 8–16)

Begäranden om betalningstid för fakturor riktas till Sarastia Oy:s kundtjänst, tfn. 020 639 9400 (kl. 8–16)

Vid eventuella personliga betalningssvårigheter får du mer information om nedsättning av klientavgifter av Seniorinfo:

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt, tfn 029 1512 270, e-post: seniori-info.ita@luvn.fi

Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis, tfn 029 1512 280, e-post: seniori-info.lansi@luvn.fi