Vichtis och Högfors familjecenters verksamhetsställe i Vichtis flyttar till nya lokaler

18.1.2023 9.16

Familjecentrets verksamhetsställe i Vichtis öppnar den 23 januari 2023 på sin nya adress i Vichtis kommunkansli.

Vichtis och Högfors familjecenters verksamhetsställe i Vichtis flyttar bort från Ojakkalavägen mellan den 17 och 20 januari 2023. Familjecentrets tjänster fortsätter som vanligt under flytten, men flytten kan medföra fördröjningar i telefontjänsten. Vi beklagar besväret som flytten medför.

De nya lokalerna för Vichtis verksamhetsställe finns i Vichtis kommunkansli på adressen Stationsvägen 30, 03100 Nummela och öppnar den 23 januari 2023.

Besök vid Högfors verksamhetsställe fortsätter på samma sätt som förr att hållas i lokalerna för Högfors rådgivning.

Familjecentrets tjänster omfattar familjerådgivning, terapi- och psykologtjänster, barnatillsyningsman, ungdomsstation, familjesocialarbete och barnskydd.

 

Mer information:

Servicesekreterare 044 709 5875 och 044 720 3157