Webbtjänsten Omaperhe har öppnats

25.1.2023 6.07

Det elektroniska familjecentrets tjänst Omaperhe.fi, som riktar sig till familjer och dem som håller på att bilda familj, har öppnats på adressen www.omaperhe.fi(extern länk). Bekanta dig med tjänsten!

Omaperhe är en nationell webbtjänst som samlar all information, allt stöd och alla tjänster för familjer på en adress. Omaperhe innehåller sakkunniginformation, anvisningar för egenvård och självhjälp samt stigar till fysiska och elektroniska tjänster. Omaperhe är också en servicekanal som samlar tjänster som ordnas av nationella aktörer, välfärdsområden, kommuner, tredje sektorn och församlingar.

Det regionala ibruktagandet i Västra Nyland väntar ännu på sin tur. Den allmänna delen i webbtjänsten Omaperhe kan emellertid också användas av invånarna i vårt område.

Omaperhe är en del av det elektroniska familjecentret som samlar tjänster som är avsedda för barnfamiljer och erbjuder användarna möjlighet att hitta uppdaterad och tillförlitlig information om teman som rör deras familj.