Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

14.2.2023 18.41

Välfärdsområdesfullmäktige sammanträdde till sitt första sammanträde i år. Välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn berättade i sin aktualitetsöversikt om den trygga övergången till välfärdsområdet, beredningen av en servicestrategi och svarade på ledamöternas frågor tillsammans med andra tjänsteinnehavare.

Fullmäktige uppdaterade sitt tidigare beslut om förordnande av en sekreterare, behandlade beviljande av avsked från förtroendeuppdrag och val av nya förtroendevalda i stället för dem som beviljats avsked. Dessutom antecknade fullmäktige för kännedom de redogörelser för bindningar som lämnats till revisionsnämnden.

Enligt lagen om välfärdsområden ska vissa förtroendevalda och tjänsteinnehavare lämna in en redogörelse för bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag. Redogörelserna för bindningar finns på adressen https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu(extern länk).

En inspelning av sammanträdet och ledamöternas frågor om den trygga övergången och tjänsteinnehavarnas svar kan du se på Västra Nylands välfärdsområdes Youtube-kanal.(extern länk)

Föredragningslistans övriga beslutsärenden godkändes enligt förslagen.

  • Välfärdsområdesfullmäktige