Separat kungörelse: Tillgänglighållande av protokollet över välfärdsområdesstyrelsens sammanträde den 20 mars 2023

29.3.2023 15.18

Protokollet över Västra Nylands välfärdsområdesstyrelses sammanträde 3/2023, 20.3.2023 publiceras på välfärdsområdets webbplats den 29 mars 2023. 

Esbo den 29 mars 2023

Jarno Moisala
förvaltningsdirektör