Silja Kosola utsedd till forskningsdirektör vid Västra Nylands välfärdsområde

22.3.2023 6.29

Västra Nylands välfärdsområde eftersträvar föregångarskap i det vetenskapliga forskningsarbetet inom social- och hälsovården. I välfärdsområdet inleds redan nu cirka 100 forskningsprojekt per år, från examensarbeten till doktorsavhandlingar. Den vetenskapliga forskningsverksamheten bistår välfärdsområdet i beslutsfattandet och fungerar som en attraktionsfaktor för experter i branschen. Välfärdsområdet har inrättat en tjänst som forskningsdirektör för att stärka förverkligandet av målet. Till tjänsten som forskningsdirektör har utsetts Silja Kosola, som är specialistläkare inom allmänmedicin och docent i ungdomsmedicin.

Silja Kosola är specialistläkare inom allmänmedicin och hon har specialkompetens i ungdomsmedicin. Ur välfärdsområdets perspektiv har Kosola som läkare värdefull arbetserfarenhet både av patientarbete på hälsocentraler och av arbete som ledande överläkare för barn och unga.

Silja Kosola är den första docenten i ungdomsmedicin i de nordiska länderna och vitt uppskattad som forskare. Kosola har gedigen erfarenhet av den vetenskapliga forskningen inom primärvården, men också av mer sällsynta, gränsöverskridande forskningsprojekt. Kosola har också varit disputerad forskare i Melbourne i Australien. De senaste tre åren har hon lett en egen forskningsgrupp.

– Det är fint att Silja Kosola nu kommer att stärka välfärdsområdets forskningskompetens. Hon har gedigen erfarenhet både av primärvården och samarbete med socialvården. Hon är också en forskare med omfattande nätverk. Tidpunkten är utmärkt, eftersom vi i Västra Nyland vill stärka den vetenskapliga forskningen inom social- och primärvården i området. Informationen utnyttjas både som stöd för beslutsfattandet och för att lösa problem på nya sätt, konstaterar välfärdsområdesdirektör Sanna Svahn.

– Jag ser den här uppgiften som en viktig del av stärkandet av primärvården och socialservicen och jag är mycket ivrig inför den här möjligheten. Det är fint att man genast börjar göra nya saker och på ett nytt sätt i välfärdsområdet. Jag njuter stort av gränsöverskridande samarbete och jag är färdig att agera bollplank för olika experters forskningsarbete. Det finns gott om forskningsämnen i välfärdsområdet, säger Silja Kosola.

Silja Kosola inleder sitt arbete som forskningsdirektör i Västra Nylands välfärdsområde den 1 maj 2023. I välfärdsområdet kommer man under 2023 att ta fram en forskningsstrategi och etablera forskningsnätverk med universitet och läroanstalter. För experter som arbetar med forskning utvecklas omvärlden genom att göra forskningstillståndsprocesserna smidigare, skapa nya arbetsbilder och stärka välfärdsområdets stöd till forskningsarbetet.