Välfärdsområdet producerar hemvårdens tjänster enligt modell med flera producenter

20.3.2023 14.27

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att hemvården i Västra Nylands välfärdsområde produceras enligt en modell med flera producenter. På sammanträdet behandlades bildandet av servicestrategin och ordnandet av delaktighet för olika intressentgrupper. Dessutom behandlades boksluten för 2022.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att hemvården i Västra Nylands välfärdsområde produceras enligt en modell med flera producenter. I de strategiska riktlinjerna för upphandling av hemvård betonas klientens möjligheter att välja, oberoende av inkomster eller förmögenhet. Välfärdsområdet fastställer minimikrav för servicen och serviceproducenterna tävlar med tjänsternas kvalitet och en god klientupplevelse.   

Välfärdsområdesstyrelsen undertecknade bokslutet för 2022. Under 2022 förbereddes en trygg överföring av ansvaret för ordnandet och produktionen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet och skapades tillräckliga strukturer för att trygga en kontrollerad övergång. I bokslutet antecknade välfärdsområdet beredningsutgifter till ett belopp som motsvarar den beredningsfinansiering som staten beviljat och utifrån detta blev resultatet för räkenskapsperioden 0 euro. Bokslutet för 2022 bereds i revisionsnämnden och föreläggs sedan välfärdsområdesfullmäktige.   

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade på sitt sammanträde med stöd av införandelagen även boksluten för samkommunerna Kårkulla och Eteva. År 2022 var det sista verksamhetsåret för samkommunerna Eteva och Kårkulla, verksamheten och tjänsterna i de här samkommunerna delas upp mellan flera välfärdsområden. Välfärdsområdesfullmäktige fastställer boksluten på sitt sammanträde den 13 juni 2023.   

Föredragningslistans övriga beslutsärenden godkändes i enlighet med förslagen. 

  • Välfärdsområdesstyrelsen