Informationsmöten om organisationsbidrag (på Teams)

11.9.2023 11.25Uppdaterad: 12.9.2023 9.29

Organisationsunderstöden för Västra Nylands välfärdsområde har delats ut för 2023. Organisationsunderstöd för 2024 kan sökas hösten 2023. Information om att ansökan öppnas ges bland annat på välfärdsområdets webbplats och i sociala medier. I understödsärenden kan du ta kontakt via adressen avustukset@luvn.fi.

Västra Nylands välfärdsområde ordnar i september tre olika informationstillfällen gällande ansökning om föreningsunderstöd: 

Tillfällen arrangeras på distans, via Teams - kontakt. Länken till alla tillfällen uppläggs på den här nätsidan närmare tillfällen. Informationstillfällen innebär möjlighet att ställa frågor kring ansökning om föreningsunderstöd. Ingen separat anmälning behövs.