Kommentering av den regionala elevhälsoplanen under hösten 2023

11.9.2023 9.09

Västra Nylands välfärdsområde håller på att bereda en regional elevhälsoplan.

Vi önskar att välfärdsområdets invånare kommenterar utkastet till planen, tack! Kommenteringen är öppen till den 13 september 2023. 

Kommentera på blanketten >>(extern länk)

Mer information: kaius.karlsson@luvn.fi

 

Hela Västra Nylands välfärdsområde