Svara på mentalvårds- och missbrukartjänsternas klientnöjdhetsenkät!

8.9.2023 11.20Uppdaterad: 11.9.2023 5.03

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas boendeservice och missbrukarvårdens specialtjänster samlar in respons av klienterna. Vi önskar att du berättar din åsikt om den service du fått.

Via länken kan du svara på enkäten på finska, svenska eller engelska:

https://link.webropolsurveys.com/S/B64AD05ACB4F139A(extern länk)

Vi använder svaren för att utveckla vår verksamhet. Enkäten är öppen 11.9.−25.9.2023.

Tack för ditt svar!

Hela Västra Nylands välfärdsområde