Välfärdsområdesstyrelsen återremitterade upphandlingen av persontransporter för ny beredning

18.9.2023 12.21

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade återremittera de strategiska principerna för upphandling av persontransporter för ny beredning. På sammanträdet framförde även ordförandena för äldrerådet, rådet för personer med funktionsnedsättning och ungdomsfullmäktige sina åsikter angående förslaget om upphandling av persontransporter i Västra Nylands välfärdsområde. 

Föredragningslistans övriga beslutsärenden godkändes i enlighet med förslagen.  

Mer information:   

Ordföranden för Västra Nylands välfärdsområdesstyrelse Mia Laiho, mia.laiho@eduskunta.fi, 050 433 6461 

  • Välfärdsområdesstyrelsen
Hela Västra Nylands välfärdsområde