Strategin för Västra Nylands välfärdsområde

I Västra Nyland planeras nu framtidens välfärdsområde.

Hurdana tjänster ordnas i framtidens Västra Nylands välfärdsområde?

I Västra Nyland planeras nu framtidens välfärdsområde - vilka principer välfärdsområdet kommer att använda för att organisera och förnya invånarnas social-, hälso- och räddningstjänster de kommande åren. Den här planen kallar vi välfärdsområdets servicestrategi.

Vi bjuder in alla invånare i Västra Nylands välfärdsområde, hela vår personal och våra viktigaste samarbetspartners, såsom de organisationer och företag som är verksam i vårt område, att delta i planeringen av framtidens tjänster.

Hjälp oss genom att berätta vad du tycker bör beaktas i välfärdsområdets tjänster i framtiden!

Invånarrådet

Är du intresserad av att delta i utvecklingen av tjänster och verksamhet inom välfärdsområdet? Den 15 maj 2023 får invånarna i Västra Nyland möjlighet att anmäla sig till välfärdsområdets Invånarråd.

Deltagande i Invånarrådet är frivilligt och kräver inga förkunskaper. Du kan gå med och lämna rådet när som helst. Sommaren 2023 kommer rådets ledamöter att få kommentera välfärdsområdets servicestrategi, det vill säga olika sätt att förnya och utveckla framtidens välfärdsområdes tjänster.

Bli medlem i Invånarrådet!(extern länk)

Framtidens välfärdsområde -verkstäder

Hej lärare eller annan person som jobbar med ungdomar! Vill du delta i planeringen av välfärdsområdets servicestrategi med din grupp? Här hittar du material för verkstäder där deltagarna kan ta ställning i frågor som rör hälsa, välbefinnande och säkerhet.

Framtidens välfärdsområde –verkstäder kan genomföras på tre alternativa sätt: som en meme- eller videoverkstad eller genom att spela Välfärdsområdesspelet. Verkstaden tar cirka 45 minuter.

Instruktioner för grupparbete för lärare och handledare:

Lärarens eller handledarens responsformulär(extern länk)

Välfärdsområdesspelet(extern länk)

Hälsa din välfärdsområdesfullmäktigeledamot

Den högsta beslutanderätten i Västra Nylands välfärdsområde utövas av välfärdsområdesfullmäktige. I valet 2022 valdes 79 ledamöter in i välfärdsområdesfullmäktige i Västra Nyland.

Lär känna Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige.

Strategin

Välfärdsområdesfullmäktige godkände den gemensamt uppbyggda första strategin för Västra Nylands välfärdsområde. Strategin anger riktningen för välfärdsområdet och beskriver målen för välfärdsområdets första fullmäktigeperiod 2023–2025.

Strategin på svenska(extern länk)
Strategin på finska(extern länk)