Tillgänglighetsutlåtande, Västra Nylands välfärdsområdes webbplats

URL-adress: https://www.luvn.fi/sv

Västra Nylands välfärdsområde strävar efter att trygga den digitala tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Vi förbättrar användarupplevelsen kontinuerligt och tillämpar ändamålsenliga tillgänglighetsstandarder.

Åtgärder för att stöda tillgängligheten

Västra Nylands välfärdsområde tryggar tillgängligheten genom följande åtgärder:

 • Tillgänglighet hör till vår verksamhetsidé.
 • Vi erbjuder våra anställda tillgänglighetsutbildning.
 • Vi beställer en auditering av en extern aktör och begär användartestning av olika människor.

Kravens uppfyllnadsläge

Webbplatsens nuvarande tillgänglighetsstandard:

WCAG 2.1, nivå AA

​​​​​​​Hur det nuvarande innehållet uppfyller kraven

Uppfyller kraven delvis: en del av innehållet uppfyller inte tillgänglighetsstandarden fullständigt.

Identifierade tillgänglighetsproblem

Användarna kan fortfarande möta vissa problem på webbplatsen. I det följande beskrivs tillgänglighetsproblemen som identifierats. Om du märker ett problem på webbplatsen som inte ingår i förteckningen, vänligen kontakta oss.

A.1. Webbtjänsternas rubriker och ledtexter/etiketter ska vara beskrivande. :
WCAG-kriterium: 2.4.6 (AA)2.4.6 (AA): Har inte utvärderats

A.2 Länktexterna ska vara beskrivande.:
WCAG-kriterium: 2.4.4 (A)2.4.4 (A): uppfylls inte

A.3 Bildinnehåll ska ha ett textalternativ.:
WCAG-kriterium: 1.1.1 (A)1.1.1 (A): uppfylls inte

A.4 Multimedia ska vara tillgänglig.:
WCAG-kriterier: 1.2.1 (A), 1.2.2 (A) 1.2.3 (A) och 1.2.5 (AA)1.2.1 (A): har inte utvärderats1.2.2 (A): har inte utvärderats1.2.3 (A): har inte utvärderats1.2.5 (AA): har inte utvärderats

A.5 Att förstå och hantera innehållet i en tjänst får inte vara beroende av endast en sensorisk upplevelse.:
WCAG-kriterier: 1.3.3 (A) och 1.4.1 (A)1.3.3 (A): har inte utvärderats1.4.1 (A): har inte utvärderats

A.6 I tjänsten får inte förekomma snabbt flimmer.:
WCAG-kriterium: 2.3.1 (A)2.3.1 (A): har inte utvärderats

B.2 Tangentbordsmarkören ska vara visuellt urskiljbar.:
WCAG-kriterium: 2.4.7 (AA)2.4.7 (A): uppfylls inte

C.2 Det ska finnas kortkommandon till navigationen.:
WCAG-kriterier: 2.4.1 (A) och 2.4.5 (AA)2.4.1 (A): uppfylls2.4.5 (AA): uppfylls inte

C.3 Innehållets läsordning och tangentbordsmarkörens stegordning ska vara konsekvent. :
WCAG-kriterier: 1.3.2 (A) och 2.4.3 (A)1.3.2 (A): uppfylls2.4.3 (A): uppfylls inte

C.4 Användaren ska ges tillräckliga anvisningar och tillräcklig respons när han eller hon matar in data. :
WCAG-kriterier: 3.3.1 (A), 3.3.2 (A) och 3.3.3 (AA) och 3.3.4 (AA)3.3.1 (A): har inte utvärderats3.3.2 (A): uppfylls3.3.3 (AA): har inte utvärderats3.3.4 (AA): har inte utvärderats

D.1 Varje webbsida ska ha en beskrivande titel. :
WCAG-kriterium: 2.4.2 (A)2.4.2 (A): uppfylls inte

D.2 Webbtjänstens huvudspråk samt språket i delar av sidor på olika språk ska markeras. :
WCAG-kriterier: 3.1.1 (A) och 3.1.2 (AA)3.1.1 (A): uppfylls3.1.2 (AA): uppfylls

D.3 Hjälpmedel ska kunna tolka webbsidans semantiska struktur på rätt sätt. :
WCAG-kriterier: 1.3.1 (A), 1.3.5 (AA), 2.5.3 (A) och 4.1.2 (A)1.3.1 (A): uppfylls inte1.3.5 (AA): har inte utvärderats2.5.3 (A): uppfylls4.1.2 (A): uppfylls inte

D.4 Ändringar som sker på sidor ska meddelas via hjälpmedel.:
WCAG-kriterium: 4.1.3 (AA)4.1.3 (A): uppfylls inte

D.6 Fokus får inte automatiskt flyttas till en oväntad kontext. :
WCAG-kriterier: 3.2.1 (A), 3.2.2 (A)3.2.1 (A): uppfylls inte3.2.2 (A): uppfylls

D.8 Multimedia ska vara hanterbar.:
WCAG-kriterier: 1.4.2 (A), 2.2.2 (A)1.4.2 (A): har inte utvärderats2.2.2 (A): har inte utvärderats

D.12 Den tekniska implementeringen ska vara rätt. :
WCAG-kriterium: 4.1.1 (A)4.1.1 (A): uppfylls inte

​​​​​​​​​​​​​​Kompatibilitet​​​​​​​ med webbläsare och hjälpmedel

Webbplatsen har planerats för att vara kompatibel med följande webbläsare:

 • Microsoft Edge (de senaste versionerna), Mozilla Firefox (de senaste versionerna), Google Chrome (de senaste versionerna)

Webbplatsen har planerats för att vara kompatibel med följande hjälpmedel:

 • JAWS-skärmläsare

Tekniker

Den här webbplatsens tillgänglighet beror på hur följande tekniker fungerar:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Utvärderingsmetoder

Vi utvärderade den här webbplatsens tillgänglighet med följande metoder:

 • Extern utvärdering: webbplatsen har utvärderats av en extern aktör, som inte har deltagit i planeringen och utvecklingen av webbplatsen.

Responsprocess

Vi tar gärna emot respons på den här webbplatsens tillgänglighet. Du kan kontakta oss på följande sätt:

 • Telefon: 029 151 2000 (växel)
 • E-post: viestinta@luvn.fi
 • Postadress: PB 33, 02033 Västra Nylands välfärdsområde

Vår målsatta tid för svar på respons är två dagar.

Officiella reklamationer

Officiellt godkännande av det här tillgänglighetsutlåtandet

Godkännare av det här tillgänglighetsutlåtandet:

Västra Nylands välfärdsområde

Eliisa Anttila

Beredningsdirektör, kommunikation och delaktighet

Det här utlåtandet har skapats med verktyget Siteimprove Accessibility(extern länk)