Evakuering

Evakueringarna planeras med tanke på både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Evakuering är ett sätt att skydda befolkningen och i sin lindrigaste form innebär evakuering att vissa invånare i ett hus flyttas till en säker plats. I sin mest omfattande form innebär evakuering att invånare på ett område som sträcker sig över flera kommuner flyttas bort från området som hotas av fara. Evakuering omfattar också upprätthållande av ordningen samt tryggande av befolkningens levnadsförutsättningar och viktiga samhällsfunktioner vid evakuering och efter evakuering.