Studerandehälsovård

Vi ordnar tjänster för att stöda hälsa och studieförmåga för elever inom den grundläggande utbildningen.

Elevhälsan är en förebyggande verksamhet som stöder läroanstaltsgemenskapen. Dessutom har eleverna rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Varje skola har en utsedd hälsovårdare, vars kontaktuppgifter finns på skolans webbplats. Du kan kontakta oss per telefon eller du kan komma med tidsbokning eller under den öppna mottagningen utan tidsbokning. Vår mest välbekanta form av arbete är att träffa elever och föräldrar på mottagningen vid de årliga hälsokontrollerna. Du behöver inte vänta på en separat inbjudan, utan du kan alltid boka en tid. Du kan också boka tid eller kontakta oss per telefon om du har några funderingar eller frågor om elevens hälsa eller välbefinnande. Sjukvård ingår inte i skolhälsovården. Du kan besöka skolläkarmottagningen i årskurserna 1, 5 och 8 eller vid behov. Skolhälsovården deltar i utredningen av problem som stör lärandet och skolgången och tillhandahållandet av stöd tillsammans med andra personer inom elevhälsan. Vid behov deltar skolhälsovården i grupperna för individuellt och generellt inriktad elevhälsa och gruppen för stöd för lärandet. Tjänsterna inom skolhälsovården är en del av välfärdsområdets familjecenters tjänster. Den generellt inriktade elevhälsan är primär och förebyggande, med vilket avses en verksamhetskultur på skolan som främjar elevernas inlärning, välbefinnande, hälsa, sociala ansvarstagande, växelverkan och delaktighet.

Villkor för att få tjänsten

Elever inom den grundläggande utbildningen har tillgång till skolhälsovårdens tjänster oberoende av hemkommun. Tjänsten är avgiftsfri.

Tjänsten är avgiftsfri.

Sommartid ​

  • Närtjänsterna inom skolornas och läroanstalternas hälsovård är stängda 3.7.2023–30.7.2023.

  • Skolornas och läroanstalternas psykolog- och kuratorstjänster är stängda 26.6.2023–30.7.2023.

Familjestigen 

Västra Nylands välfärdsområde erbjuder webbkursen Familjestigen som är avsedd för alla familjer med barn och unga i åldern 0–16 år. Kursen är gratis och genomförs under 2023.

Syftet med webbkursen Familjestigen är att stärka självmedkänslan hos föräldrar och empatiska interaktioner i parförhållandet och familjen. Webbkursen består av forsknings- och expertinformation, tester, uppgifter att fundera över och familjernas kamratberättelser.

Familjerna kan avlägga kursen självständigt på adressen: https://perhepolku.fi/sv/kurs(extern länk)

Du måste registrera dig för att få tillgång till kursens material. Efter registreringen kan du logga in till kursen.

Läs mer: