Rådgivning om preventivmedel och sexuell hälsa

Vi ger information om skydd mot graviditet och preventivmedel samt ger råd om sexuell hälsa.

Rådgivningen om preventivmedel och sexuell hälsa ger dig sakkunnig rådgivning om förhindrande av graviditet, information om preventivmetoder samt rådgivning i frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa. Vi hjälper dig att hitta en lämplig preventivmetod i din livssituation. Rådgivningen om preventivmedel och sexuell hälsa kan du kontakta i följande frågor: - planering och inledning av användningen av preventivmedel, byte av preventivmetod och tillhörande frågor - uppföljning av användningen av preventivmedel, bland annat förnyande av recept på preventivmedel - insättning, byte och borttagning av spiral eller preventivimplantat - rådgivning om och undersökning och behandling av könssjukdomar - frågor som gäller abort - samtalsstöd i frågor som gäller sexualitet - störningar i menstruationscykeln hos unga, såsom smärtsam eller riklig menstruation eller avsaknad av menstruation - stöd, information och hjälp i frågor kring sexuella rättigheter, sexuellt utnyttjande, sexuell illabehandling och sexuella trakasserier.

Villkor för att få tjänsten

Alla invånare i välfärdsområdet är berättigade till tjänster inom rådgivningen om preventivmedel och sexuell hälsa. Rådgivningen om preventivmedel och sexuell hälsa grundar sig på hälso- och sjukvårdslagen (13 §). Välfärdsområdet ska dessutom se till att de som bor i välfärdsområdet har tillgång till preventivmedelsrådgivning och annan service som främjar den sexuella och reproduktiva hälsan.

Tjänsten är avgiftsfri.