Hälsovårdstjänster

Här hittar du alla offentliga hälsovårdstjänster i Västra Nyland. Vi tar hand om allas hälsa, välbefinnande och sjukdomar oavsett ålder.
Här kan du hitta information om mottagningar och tjänster av läkare, sjuksköterskor och andra särskilda yrkesgrupper.
Här hittar du information om sjukhustjänsterna för invånare i Västra Nyland.
Vi erbjuder hjälp vid psykisk ohälsa, beroenden och rusmedelsproblem.
Vi stärker din förmåga att klara vardagen med hjälp av rehabilitering och terapi.
Vi tar hand om mun- och tandhälsan. Vi stöder egenvården samt förebygger och behandlar sjukdomar i munnen.

I en nöd- eller krissituation

Här hittar du alla viktiga telefonnummer. Tveka inte att ringa oss. Vi är här för att hjälpa till.