I en nöd- eller krissituation

Här hittar du alla viktiga telefonnummer. Tveka inte att ringa oss. Vi är här för att hjälpa till.

I nödfall

I livshotande fall ring nödnumret 112.

112

I brådskande ärenden

Jourhjälpen

Om du behöver brådskande vård, ring Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117. Vi berättar för dig hur snabbt du ska uppsöka vård och hänvisar dig till rätt ställe. Om du inte behöver gå till jouren, får du vårdanvisningar per telefon.

116 117

Social- och krisjouren

Om du behöver hjälp och skydd i en krissituation, ring social- och krisjouren. Vi hjälper dig i brådskande situationer som kräver socialvård samt akuta, traumatiska krissituationer.

029 151 2221

Giftinformationscentralen

På Giftinformationscentralen svarar vi via telefon på frågor som gäller förebyggande och behandling av plötslig förgiftning hos människor. Vi betjänar hela landet och ger råd till medborgare och vårdpersonal dygnet runt.

0800 147 111

Icke-brådskande ärenden

Västra Nylands rådgivningsnummer

Ring i vilket social- och hälsovårdsärende som helst.

029 151 2000

Orosanmälan

Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans  livssituation, gör en orosanmälan.

Orosanmälan

Alla tjänster