Sjukhustjänster

Här hittar du information om sjukhustjänsterna för invånare i Västra Nyland.
Esbo sjukhus är expert på vård och rehabilitering av äldre samt en stödtjänst för boende i hemmet.
Det västra sjukhusområdets avdelningar är enheter för äldreomsorg och rehabilitering för äldre. Området omfattar Lojo, Högfors, Vichtis, Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö.
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS ordnar den specialiserade sjukvården inom Västra Nylands välfärdsområde.
Vi genomför multiprofessionell bedömning med anknytning till åldrande samt erbjuder rehabiliteringsperioder. Geriatriska polikliniken är verksam i Esbo.
Vi undersöker och vårdar i huvudsak personer över 70 år som är oroliga för sitt minne eller som misstänks ha minnesproblem.
På Esbo sjukhus finns en palliativ enhet, som består av en palliativ poliklinik, hemsjukhuset samt avdelningarna för vård i livets slutskede och palliativ vård.
Vi ordnar sjukhusvård hemma när det inte är nödvändigt att vistas på sjukhuset.
Vi stöder klienter inom serviceboende och hemvård med ett mobilt sjukhus, som är specialiserat på joursituationer. Vi arbetar i Esbo och Grankulla.
Vi ser till att din utskrivning från jourpolikliniken eller avdelningsvården löper smidigt och tryggt.

Hätä- tai kriisitilanteessa

Här hittar du alla viktiga telefonnummer. Tveka inte att ringa oss. Vi är här för att hjälpa till.