Hemsjukhus

Du får vård på sjukhusnivå i ditt eget hem, ett servicehus eller ett vårdhem om din läkare har bedömt att hemsjukhusvård är möjlig för dig. Mellan besök på hemsjukhuset ska du klara dig själv hemma med hjälp av dina närstående, hemvård eller annan hjälp. Om du behöver intravenös eller annan krävande medicinering, är det möjligt för hemsjukhuset att genomföra din vård. Hemsjukhuset kan också delta i din vård i situationer där det inte längre finns någon kurativ behandling för din sjukdom, d.v.s. din läkare har gjort beslut om palliativ vård eller vård i livets slutskede. På hemsjukhuset ansvarar läkaren för din vård. Sjukskötare genomför din medicinering, tar laboratorieprover och följer ditt tillstånd dygnet runt alla dagar i veckan. Hemsjukhusets verksamhet omfattar också två polikliniker: en palliativ poliklinik och en infusionspoliklinik i en del av välfärdsområdet. Förutom hemsjukhuset kan din vård även utföras på polikliniker. Infusionspolikliniken erbjuder intravenös medicinering med tidsbokning. I samband med vården kan laboratorieprover tas och små ingrepp, såsom punktioner, utföras på infusionspolikliniken. På infusionspolikliniken träffar du alltid en sjukskötare och vid behov en läkare. Den palliativa polikliniken är en tidsbeställningspoliklinik som är verksam under tjänstetid. När du inte längre har tillgång till kurativ vård och du har fått beslut om palliativ vård, har du möjlighet att bli patient på en palliativ poliklinik.

Villkor för att få tjänsten

Till hemsjukhuset kommer du alltid med en remiss från läkaren och ditt eget samtycke. Detta innebär att din läkare bedömer om din sjukdom kan vårdas av hemsjukhuset. Hemsjukhusvård är alltid ett alternativ till sjukhusvård. För att vården ska kunna utföras i hemmet, måste din kondition vara tillräcklig. Det måste också vara möjligt att utföra de nödvändiga vårdåtgärderna för sjukdomen i hemmet. Intravenös medicinering eller andra små åtgärder kan utföras på infusionspolikliniken efter att din läkare har bedömt att poliklinisk vård är möjlig och därmed skrivit en remiss. Du sköter själv dina resor till och från infusionspolikliniken. Du kan få vård på den palliativa polikliniken med läkarremiss i situationer där vården av din sjukdom förutsätter krävande palliativ behandling. En annan förutsättning är att du har fått beslut om palliativ vård och t.ex. aktiva cytostatikabehandlingar har upphört för dig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.