Västra sjukhusområdet

Det västra sjukhusområdets avdelningar är enheter för äldreomsorg och rehabilitering för äldre. Området omfattar Lojo, Högfors, Vichtis, Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö.

Patienterna kommer till avdelningsvård utifrån läkarens bedömning vanligtvis från jourmottagningen eller den specialiserade sjukvården. Patienten ska ha ett behov av sjukhusvård som inte kräver specialiserad sjukvård.