Utskrivning

När du utskrivs från polikliniken eller avdelningsvården hjälper utskrivningsteamet dig så att din utskrivning sker säkert och smidigt. Utskrivningsteamet hjälper dig också när du annars behöver kortvarigt stöd för att klara dig hemma. Inom utskrivningsteamets tjänster kan du träffa en sjukskötare eller närvårdare samt sjukgymnast, ergoterapeut och servicehandledare. De kan komma och hälsa på dig redan på sjukhuset. I vissa situationer kommer de till ditt hem för ett hembesök, om ni har kommit överens om det. Utskrivningsteamet kan arbeta med dina närstående, hemvården och andra som deltar i din vård. Om du behöver långvarigt stöd för att klara dig hemma, hänvisar utskrivningsteamet dig till hemvård eller andra tjänster. Det finns regionala skillnader i tillgången till tjänsten.

Villkor för att få tjänsten

Utskrivningsteamets tjänst kräver en kontakt av en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som behandlar patienten. I vissa kommuner kan utskrivningsteamet också kontaktas av klienten själv eller klientens närstående.

Tjänsten är delvis avgiftsbelagd.