Tjänster inom mental- och missbrukarvården

Vi erbjuder hjälp vid psykisk ohälsa, beroenden och rusmedelsproblem. Dröj inte med att uppsöka tjänsterna, eftersom med tidigt stöd kan vi förebygga allvarliga problem.

Tjänster inom mental- och missbrukarvården

Vi erbjuder rådgivning som gäller mental hälsa och missbruk samt vård och rehabilitering på basnivå.
Vi erbjuder hjälp och stöd för unga som har problem kring orkande och rusmedel.
Terapinavigatorn hjälper att utreda ditt vårdbehov lätt och tillförlitligt och gör därmed tillgången till vård snabbare.

Tjänster för missbrukare

Vi hjälper dig att förebygga och ta hand om infektioner och smittsamma sjukdomar orsakade av injektioner.
Vi ordnar tillnyktringsvård för personer som på grund av sitt berusningstillstånd inte kan ta hand om sig själv.
Vi behandlar abstinenssymtom i samband med avslutad rusmedelsanvändning samt andra besvär orsakade av missbruket.
Vi erbjuder läkemedelsassisterad missbrukarvård för personer vars utsättning av opioider med stöd av annan missbrukarvård inte har lyckats.

Boendetjänster

Genom denna tjänst hänvisar vi klienter inom mental- och missbruksvården till boendeservicen.
Vi tillhandahåller en brådskande kortvarig boendeservice för bostadslösa klienter inom mental- och missbruksvården.

Övriga

Här hittar du alla offentliga socialtjänster i Västra Nyland.
Organisationer tillhandahåller hjälp med låg tröskel med svårigheter som psykisk ohälsa, beroenden och missbruk. Tjänsterna är avgiftsfria.
Om du är orolig över din närståendes, klients eller någon annans livssituation, gör en orosanmälan.