Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tarjoamme apua mielenterveyteen, riippuvuuksiin ja päihteisiin liittyvissä haasteissa. Palveluihin hakeutumista ei kannata viivytellä, sillä varhaisella tuella voimme ehkäistä vakavien ongelmien syntymistä.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

Tarjoamme mielenterveyteen ja erilaisiin riippuvuuksiin liittyvää neuvontaa sekä perustason hoitoa ja kuntoutusta.
Tarjoamme apua ja tukea nuoren mielialaan, jaksamiseen tai päihteisiin liittyvissä haasteissa.
Terapianavigaattori nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyä ja sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia.

Päihdehoidon erityispalvelut

Autamme ehkäisemään ja hoitamaan suonensisäisistä pistoksista johtuvia infektioita sekä tartuntatauteja.
Järjestämme selviämishoitoa henkilöille, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään päihtymystilansa vuoksi.
Hoidamme päihteiden käytön keskeyttämisestä aiheutuvia vieroitusoireita sekä muita päihteiden käytön haittoja.
Järjestämme lääkkeellistä päihdehoitoa henkilöille, jotka eivät ole vieroittautuneet opioideista muiden päihdehoitojen tuella.

Asumispalvelut

Tämän palvelun kautta ohjaamme mielenterveys- ja päihdeasiakkaat asumispalveluihin.
Tarjoamme kiireellistä lyhytaikaista asumispalvelua asunnottomille mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Muut

Täältä löydät koko hyvinvointialueen yleiset sosiaalipalvelut.
Täältä löydät tietoa järjestöjen tarjoamasta avusta mielenterveyteen, riippuvuuksiin ja päihteisiin liittyvissä haasteissa.
Jos olet huolissasi läheisesi, asiakkaasi tai jonkun muun kohtaamasi henkilön elämäntilanteesta, tee huoli-ilmoitus.