Asumispalvelujen sosiaalityö mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Tämän palvelun kautta ohjaamme mielenterveys- ja päihdeasiakkaat asumispalveluihin. Arvioimme, millaista asumiseen liittyvää apua asiakkaat tarvitsevat, ja autamme heitä pääsemään oikeiden palvelujen piiriin.

Sosiaalityö on sosiaalihuoltolain mukaista suunnitelmallista asiakas- ja asiantuntijatyötä, joka vastaa täysi-ikäisten mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden palvelutarpeen arvioinnista ja asiakasohjauksesta asumispalveluihin. Sosiaalityöllä saamasi asumispalvelu sovitetaan yhteen muiden toimijoiden tarjoaman tuen kanssa sekä ohjataan ja seurataan palvelun toteutumista ja vaikuttavuutta. Palvelussa palvelutarpeesi arvioidaan kanssasi ja saat sosiaalihuoltolain mukaisen päätöksen asumispalveluista. Asumispalveluihin ohjattujen asiakkaiden palvelutarvetta arvioidaan säännöllisesti. Asiakkaiden kanssa tehdään palvelusuunnitelma, jossa on kuvattu kuntoutumisen tavoitteet ja keinot niihin pääsemiseksi. Sosiaalityö on maksutonta. Palvelun tavoitteena on, että saat tarpeesi mukaiset asumispalvelut ja pystyt kuntoutumaan mahdollisimman itsenäiseen elämään ja asumiseen. Palveluun hakeutuminen on sinulle vapaaehtoista. Mikäli sinulla on asumisessa tuen tarvetta sekä mielenterveyden ja/tai päihteidenkäytön kanssa haasteita voit ottaa yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluihin. Yhteydenoton voi tehdä myös läheisesi tai hoitotahosi. Palvelu on määräaikaista ja kesto riippuu palvelutarpeestasi.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joilla on asumisen tuen tarvetta mielenterveys- ja päihdesyistä. Palveluun voi hakeutua asiakas itse ottamalla yhteyttä mielenterveys- ja päihdepalveluihin tai sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto voi tulla omaiselta tai viranomaistahoilta, joille on syntynyt huoli asiakkaan asumisesta. Lähetettä ei tarvita. Asiakkaiden palvelutarpeen arviointi tehdään sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Palvelu on maksuton.