Yhteisöllinen asuminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Tarjoamme yhteisöllistä asumista mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, jotka tarvitsevat päivittäistä tukea. Päästäksesi yhteisöllisen asumisen piiriin ota yhteyttä kuntasi asumispalvelujen sosiaalityöhön.

Yhteisöllinen asuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat mielenterveys- ja/tai päihdesairauden vuoksi päivittäistä tukea arjen hallintaan ja itsestä huolehtimiseen. Palvelu tulee kyseeseen silloin, kun avopalvelut tai tuettu asuminen eivät ole riittäviä asumisesi tukemiseen. Palveluun kuuluu asunto, josta teet vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa. Palvelussa saat apua ja tukea tarpeesi mukaan esimerkiksi: - terveydentilan seurantaan - päihteettömyyteen/päihteiden käytön vähentämiseen - lääkehoidon toteuttamiseen - psyykkisen voinnin seurantaan - henkilökohtaisen hygienian hoitamisessa - ravitsemukseen/ruoan valmistukseen - vuorokausirytmin ylläpitoon - raha-asioiden hoitoon - vuorovaikutustilanteissa toimimiseen - itsenäiseen päätöksentekoon - viranomaisasiointiin - kodin ulkona liikkumiseen Palveluun sisältyy päivä-/ryhmätoiminta. Henkilöstö on paikalla asumisyksikössä päivittäin noin klo 7-21 ja heillä on erityisosaamista mielenterveys- ja päihdesairauksista. Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja edistää toimintakykyäsi sekä auttaa sinua kuntoutumaan vähemmän tuettuun asumismuotoon. Yhteisöllinen asuminen on vapaaehtoista, mutta edellyttää motivaatiotasi ottaa palvelua vastaan ja toimia oman palvelusuunnitelman mukaisesti. Voit saada palvelua, kun sosiaalihuoltolain mukaisesti on arvioitu, että tarvitset yhteisöllistä asumista. Palvelutarvettasi arvioidaan kanssasi säännöllisesti. Palvelu on määräaikaista.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun piiriin kuuluvat asiakkaat, joille on arvioitu olevan sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelun tarve ja asiakas on saanut myönteisen päätöksen yhteisölliseen asumiseen. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joiden toimintakyky on vahvasti alentunut diagnosoidun psyykkisen sairauden ja/tai ja huolenpitoa vaativan päihteiden väärinkäytön vuoksi ja jotka tarvitsevat päivittäistä tukea arjen hallintaan ja hyvinvointiin sekä itsestä huolehtimiseen. Yhteisöllinen asuminen tulee kyseeseen silloin, kun avopalvelut ja kotiin vietävät palvelut tai tuettu asuminen eivät ole riittäviä asumisesi tukemiseen. Palveluun ohjatut asiakkaat tarvitsevat tukea terveydentilan seurantaan ja suoriutuakseen useimmista päivittäisistä toiminnoista lääkehoidossa, hygieniassa, ruokailussa, terveydentilan seurannassa, siivouksessa, taloudellisissa asioissa.

Palvelu on maksullinen. Palvelun maksu perustuu palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, tulojesi ja perheesi koon perusteella.

Löydät palvelun hinnat asiakasmaksujen sivulta.