Tuettu asuminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Järjestämme tuettua asumista mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, jotka tarvitsevat tukea itsenäisessä asumisessa. Päästäksesi tuetun asumisen piiriin ota yhteyttä kuntasi asumispalvelujen sosiaalityöhön.

Tuettu asuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat mielenterveys- ja/tai päihdesairauden vuoksi säännöllistä tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Palvelun sisältö ja tuen määrä vaihtelee asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tuettua asumista voidaan järjestää joko omassa asunnossasi, (ei edellytä muuttamista) tai vaihtoehtoisesti tukiasunnossa, jolloin palveluun kuuluu tuen lisäksi asunto (edellyttää muuttamista). Tukiasunnosta teet vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa. Palvelussa saat ohjausta ja tukea ennalta sovituilla kotikäynneillä sekä tapaamisilla. Palveluun voi sisältyä ryhmä-/päivätoimintaa. Tuetussa asumisessa henkilökunnalla on erityisosaamista mielenterveys- ja päihdesairauksista. Vastuu lääkehoidostasi on pääsääntöisesti sinulla. Saat tukea ja ohjausta tarpeesi mukaan esimerkiksi: - arjen hallinnassa - kodin ulkopuolisten palvelujen käytössä - viranomaisasioinneissa - sosiaalisissa tilanteissa toimimiseen Palvelun tavoitteena on edistää toimintakykyäsi ja itsenäistä arjessa toimimista. Tuettu asuminen on vapaaehtoista, mutta edellyttää motivaatiotasi ottaa palvelua vastaan ja toimia oman palvelusuunnitelmasi mukaan. Voit saada palvelua, kun sosiaalihuoltolain mukaisesti on arvioitu, että tarvitset tuettua asumista. Palvelutarvettasi arvioidaan säännöllisesti. Palvelu on määräaikaista.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun piiriin kuuluvat asiakkaat, joille on arvioitu olevan sosiaalihuoltolain mukainen asumispalvelun tarve ja asiakas on saanut myönteisen päätöksen tuetun asumisen palvelusta. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut psyykkisen sairauden ja/tai päihteiden käytön vuoksi ja joilla on hoitotaho tai palvelutarpeen arvion mukainen hoidon/palvelujen tarve mielenterveys- ja/tai päihdesyiden vuoksi. Tuettu asuminen tulee kyseeseen silloin, kun avopalvelut eivät ole riittäviä asumisesi tukemiseen.

Palvelu on maksuton.