Ympärivuorokautinen palveluasuminen mielenterveys- ja päihdeasiakkaille

Järjestämme ympärivuorokautista palveluasumista mielenterveys- ja päihdeasiakkaille, jotka tarvitsevat tukea asumisyksikössä. Päästäksesi ympärivuorokautisen palveluasumisen piiriin ota yhteyttä kuntasi asumispalvelujen sosiaalityöhön.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen on sosiaalihuoltolain mukaista asumispalvelua täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat mielenterveys- ja/tai päihdesairauden vuoksi päivittäistä sekä ympärivuorokautista apua arjen hallintaan ja itsestä huolehtimiseen. Palvelu tulee kyseeseen silloin, kun avopalvelut tai yhteisöllinen asuminen eivät ole riittäviä vastaamaan tuen tarpeeseesi. Palveluun kuuluu asunto, josta teet vuokrasopimuksen palveluntuottajan kanssa. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa saat apua ja tukea tarpeesi mukaan esimerkiksi: - terveydentilasi seurantaan - päihteettömyyteen/päihteiden käytön vähentämiseen - lääkehoidon toteuttamiseen - psyykkisen vointisi seurantaan - henkilökohtaisen hygienian hoitamiseen - ravitsemukseen - vuorokausirytmin ylläpitoon - raha-asioiden hoitoon - vuorovaikutustilanteissa toimimiseen - itsenäiseen päätöksentekoon - viranomaisasiointiin Palveluun sisältyy päivä-/ryhmätoiminta. Henkilöstö on paikalla asumisyksikössä ympäri vuorokauden. Heillä on erityisosaamista mielenterveys- ja päihdesairauksista. Palvelun tavoitteena on ylläpitää ja edistää toimintakykyäsi sekä auttaa sinua kuntoutumaan vähemmän tuettuun asumismuotoon. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on vapaaehtoista, mutta edellyttää motivaatiotasi ottaa palvelua vastaan ja toimia oman palvelusuunnitelman mukaan. Voit saada palvelua, kun sosiaalihuoltolain mukaisesti on arvioitu, että tarvitset ympärivuorokautista palveluasumista. Palvelutarvettasi arvioidaan säännöllisesti ja palvelu on määräaikaista.

Ehdot palvelun saamiseksi

Palvelun piiriin kuuluvat asiakkaat, joille on arvioitu olevan sosiaalihuoltolain mukainen ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve ja asiakas on saanut myönteisen päätöksen palveluun. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille, jotka tarvitsevat ensisijaisesti mielenterveys- ja/tai päihdesairauden vuoksi päivittäistä sekä ympärivuorokautista apua arjen hallintaan ja itsestä huolehtimiseen. Palvelu tulee kyseeseen silloin, kun yhteisöllinen asuminen (aiemmin palveluasuminen) ei ole riittävää vastaamaan tuen ja palvelun tarpeeseesi ja tarvitset vahvaa tukea mielenterveys- ja/tai päihdesairauden vuoksi hoidossasi ja kuntoutumisessasi. Palveluun ohjatut asiakkaat tarvitsevat tukea terveydentilan seurantaan ja suoriutuakseen useimmista päivittäisistä toiminnoista lääkehoidossa, hygieniassa, ruokailussa, siivouksessa, taloudellisissa asioissa sekä lisäksi ympärivuorokautisesti tukea, apua ja työntekijän läsnäoloa. Yöllinen avun ja tuen tarve on säännöllistä. Yöllinen tuen tai valvonnan tarve voi liittyä psyykkisen, somaattisen tai päihdesairauden ja terveydentilan seurantaan tai oireiluun.

Palvelu on maksullinen. Palvelun maksu määräytyy tulojesi ja perheesi koon perusteella.

Löydät palvelun hinnat asiakasmaksujen sivulta.