Vieroitushoito mielenterveys- ja päihdeasiakkaalle

Hoidamme päihteiden käytön keskeyttämisestä aiheutuvia vieroitusoireita sekä muita päihteiden käytön haittoja.

Pitkäaikainen ja runsas päihteiden käyttö voi johtaa tilanteeseen, jossa päihteiden käytön lopettamisesta seuraa vieroitusoireita. Vieroitushoitoa tarvitaan tilanteessa, jossa päihteidenkäyttöä ei ole turvallista lopettaa ilman hoidollista tukea ja ammattilaisen seurantaa. Vieroitushoidossa on mahdollista ehkäistä ja hoitaa vieroitusoireita sekä huomioida päihdekäytöstä aiheutuneita haittoja terveydelle ja muulle elämälle. Lääkkeellisen vieroitushoidon aikana sinua tuetaan päihdekäyttösi muutokseen ja hallintaan. Halutessasi hoitohenkilöstö avustaa sinua tarvittavan jatkohoidon suunnittelussa ja järjestämisessä. Vieroitushoidon tarve voidaan todeta mielenterveys- ja päihdepalveluissa tai muussa terveydenhuollon toimipisteessä. Vieroitushoitojakso voi olla myös osa laajempaa päihderiippuvuuden hoitosuunnitelmaa, jonka sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ovat kanssasi jo laatineet. Vieroitushoitoa voidaan toteuttaa sekä avopalveluissa että hoitolaitoksissa. Avovieroitus sopii silloin, kun päihteiden käytöstä aiheutuneet vieroitusoireet eivät edellytä potilaan jatkuvaa seurantaa ja ympärivuorokautista hoitoa. Avovieroituksen aikana asutaan kotona. Avokatkaisuhoidolla tarkoitetaan samaa kuin avovieroitushoidolla.

Ehdot palvelun saamiseksi

Sinulle voidaan antaa vieroitushoitoa, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi sinun tarvitsevan hoitoa päihteiden käytön lopettamisesta aiheutuviin vieroitusoireisiin. Vieroitushoitoa voidaan antaa vain, jos olet itse halukas lopettamaan päihdekäyttösi. Vieroitushoitoa annetaan ensisijaisesti avohoidon palveluna. Vieroitus voi tapahtua myös laitoksessa, mikäli terveydenhuollon ammattilainen arvioi sinun tarvitsevan tiiviimpää seurantaa ja ympärivuorokautista hoitoa.

Laitoksessa toteutettavan vieroitushoidon ajalta peritään lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu. Avopalveluissa toteutettava vieroitus on maksutonta.

Löydät palvelun hinnat asiakasmaksujen sivulta.