Organisationernas stöd vid psykisk ohälsa och missbruk

Organisationer tillhandahåller hjälp med låg tröskel med svårigheter som psykisk ohälsa, beroenden och missbruk. Tjänsterna är avgiftsfria.

Organisationer är en viktig samarbetspartner till de offentliga tjänsterna, eftersom de kompletterar och stöder välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster. Organisationer tillhandahåller hjälp med låg tröskel och avgiftsfritt vid bland annat psykisk ohälsa och beroendeproblematik. Bekanta dig med organisationerna via länkarna nedan.