Ergoterapi för barn

I ergoterapi stöder vi barnets utveckling och vägleder barnets närkrets i att stärka barnets färdigheter.

Ergoterapi för barn är en del av familjecentrets tjänster. Syftet med en ergoterapibedömning för barn är att igenkänna och identifiera faktorer som påverkar barnets funktionsförmåga. I ergoterapin strävar man till att stödja barnets utveckling och handleda familjen i hur man på olika sätt kan stärka barnets färdigheter, för att barnet skall kunna delta i aktiviteter som är viktiga för hen. Ergoterapi kan komma till nytta om barnet har svårigheter med att genomföra vardagliga aktiviteter, såsom i matsituationer, påklädning, övergångar samt umgänge och lek tillsammans med vänner, på en åldersförväntad nivå. Barnet kan även ha svårigheter med att koncentrera sig och/eller att klara av aktiviteter som kräver fin- och grovmotoriska färdigheter. I en ergoterapibedömning kartläggs och observeras barnets funktionsförmåga i den omgivning där barnet dagligen vistas. Bedömningen genomförs i samarbete med vårdnadshavarna och småbarnspedagogiken eller skolan. I ergoterapin kommer man tillsammans med familjen överens om hur ergoterapin kan anpassas till familjens vardag. Ergoterapeuten kan även samarbeta med andra anställda vid familjecentret, såsom talterapeuten, psykologen eller familjearbetaren, för att stöda barnets rehabilitering. För att få ergoterapi kan föräldern ta kontakt med familjecentret, eller också kan man söka sig till tjänsten med en remiss från en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården, till exempel psykologen eller rådgivningens hälsovårdare, eller på speciallärarens rekommendation.

Villkor för att få tjänsten

Alla barn under 18 år har rätt till tjänsten. För att få tjänsten krävs en bedömning eller en remiss av en yrkesutbildad person inom social- och hälsovården eller en speciallärare inom småbarnspedagogik. Behovet av en remiss varierar från kommun till kommun. Om du oroar dig för ditt barns utveckling ska du tala om det hos rådgivningen, vid barnets dagvårdsplats eller inom skolhälsovården. I en del kommuner ger ergoterapeuter även telefonhandledning till vårdnadshavare utan remiss.

Tjänsten är avgiftsfri.