Hälsokontroll för invandrare

Med hälsokontroll för invandrare avses den första hälsokontrollen och screeningen för smittsamma sjukdomar för flyktingar och asylsökande. I den första hälsokontrollen beaktas bland annat områdena där personen vistats före inflyttning, eventuell exponering för olika sjukdomar, tidigare sjukdomar, nuvarande medicinering och tidigare vaccinationer. Syftet med hälsokontrollen är att utreda förekomsten av smittsamma sjukdomar som kan behandlas eller som kräver skyddsåtgärder och att säkerställa vaccinationsskyddet. I hälsokontrollen ingår laboratorie- och röntgenundersökningar. Vid behov hänvisar hälsovårdaren patienten till en läkare eller munhygienist.     Dessutom ordnas en frivillig screeningundersökning för tuberkulos till invandrare från länder med hög incidens av lungtuberkulos, ifall vistelsen i Finland sannolikt kommer att vara över tre månader. Syftet med screeningen är att skydda invandrarens egen hälsa och att bryta smittkedjor för att skydda invandrarens närstående och den övriga befolkningen mot smitta. 

Villkor för att få tjänsten

Hälsoundersökningen för invandrare är avsedd för flyktingar och asylsökande. För invandrare från länder med hög incidens av lungtuberkulos ordnas en frivillig screeningundersökning för tuberkulos, om vistelsen i Finland sannolikt kommer att vara över tre månader.

Tjänsten är avgiftsfri.