Vaccinationer

Vi erbjuder kostnadsfria och frivilliga vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Vaccinationer är en viktig del av den allmänna bekämpningen av smittsamma sjukdomar. I Finland erbjuds alla kostnadsfria vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet, som social- och hälsovårdsministeriet har upprätt i samarbete med experter. Syftet med vaccinationsprogrammet är att skydda hela befolkningen så väl som möjligt mot sjukdomar som kan förhindras med vaccinationer. De vaccinationer som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet för barn och unga ges vid den egna rådgivningsbyrån, inom skol- eller studerandehälsovården. Påfyllningsdoserna och säsongsvaccinationerna för vuxna ges vid den egna enheten för hälso- och sjukvård. Vaccinationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet är frivilliga och kostnadsfria. Om vaccinationsskyddet måste utökas exempelvis inför en utlandsresa, uppgörs en vaccinationsplan av den egna enheten för hälso- och sjukvård, som ger de nödvändiga vaccinationerna. Vaccinationer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet bör betalas själv. Vaccinationer som inte ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och som ges på grund av risker i arbetet hör till företagshälsovården och är således kostnadsfria för arbetstagarna. Företagshälsovården bedömer vilket vaccinationsskydd som behövs för arbetet och ger vaccinationerna.

Villkor för att få tjänsten

Vaccinationer fås enligt det nationella vaccinationsprogrammet. I fråga om övriga vaccinationer följs vaccinspecifika rekommendationer.

Tjänsten är avgiftsfri.

Gör så här

Anvisningar för vaccinering hittar du i menyn för din hemkommun. Följ även informationen i webbplatsens avsnitt Nyheter.

Mer information om coronavaccinationerna finns i avsnittet Coronarådgivning och -vaccinationer.

Nyttig information om vaccinationer