Vuxensocialarbete

Vi ordnar stöd, handledning och rådgivning för vuxna i olika vardagliga situationer.

Vuxensocialarbetet är systematiskt socialt arbete med myndiga personer. Du kan kontakta vuxensocialarbetet när du behöver stöd, handledning och rådgivning i olika svåra vardagssituationer. Vi försöker tillsammans hitta sätt att förbättra din livssituation. Vi kan till exempel hjälpa dig med frågor kring sysselsättning, studier, ekonomiska bekymmer eller boende. Vuxensocialarbetet samarbetar med andra aktörer för att hitta de tjänster som passar dig bäst. Om du behöver ekonomiskt stöd kan du vid behov även lämna in en ansökan om kompletterande eller förebyggande utkomststöd till vuxensocialarbetet. Om du är en ny klient ska du kontakta socialbyrån i ditt område. Om du har en egen kontaktperson ska du i första hand sköta ärenden på det sätt som avtalats med denne.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsten är avsedd för dig om du - har fyllt 30 år - skulle ha nytta av en bedömning av servicebehovet och/eller en klientplan som görs med en yrkesutbildad person inom socialvården och som förklarar vilka sociala tjänster skulle vara bra för dig.

Tjänsten är avgiftsfri.