Ekonomiskt stöd

Vi erbjuder rådgivning för personer som hamnat i ekonomiska svårigheter och som är i ekonomiskt sårbar situation.
Förmedlingskontoservicen hjälper dig att sköta din ekonomi under utmanande tider.
Vi stöder personer med en svår ekonomisk situation genom rådgivning och handledning.
Utkomststöd är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand.
Vi beviljar kredit baserat på prövning. Syftet är att förhindra överskuldsättning och stödja hanteringen av ekonomin.
Tillsammans letar vi efter lösningar på olika slags vardagliga ekonomiska bekymmer.