Förebyggande av bostadslöshet

Vi hjälper personer och familjer som riskerar att bli bostadslösa på grund av vräkningshot, obetalda hyror, ekonomiska svårigheter, behov av särskilt stöd eller någon annan krissituation. Tjänsten söks och beviljas via en yrkesutbildad person inom socialvården.

I förebyggandet av bostadslöshet är syftet att identifiera riskerna med bostadslöshet så tidigt som möjligt och att fokusera på konkret vägledning och stöd för att behålla bostaden. Målgruppen för tjänsten är i regel personer och familjer som riskerar att bli bostadslösa på grund av till exempel vräkningshot, obetalda hyror, svårigheter med hanteringen av ekonomi, behov av särskilt stöd eller en krissituation som påverkar boendet. Förebyggande av bostadslöshet sker till exempel genom socialt arbete och social handledning inom många olika tjänster. Du kan få hjälp med en mängd olika konkreta saker. Vi utreder olika behov och stödalternativ med dig och vid behov vägleder dig till en lämplig tjänst. Du kan till exempel få hjälp med att reda ut hyresskulden, upprätta en betalningsplan, förhandla med hyresvärden och samarbeta med myndigheter och andra aktörer. Förebyggande stöd är avsett för situationer där en person eller familj riskerar att förlora sin bostad. Syftet är att lösa bostadslöshetssituationen med dig så snabbt som möjligt genom att utreda olika lösningar relaterade till ditt boende. Tjänsten söks i regel under ledning av en yrkesutbildad person inom socialvården.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsten är främst avsedd för personer och familjer som löper risk att bli bostadslösa på grund av - ett vräkningshot, - obetalda hyror, - svårigheter med hantering av ekonomin, - behov av särskilt stöd eller - en krissituation som påverkar boendet. I regel söker klienten sig till tjänsten handledd av en yrkesutbildad person inom socialvården. Tjänsten beviljas baserat på en bedömning av en yrkesutbildad person inom socialvården.

Tjänsten är avgiftsfri.