Bedömning av arbets- och funktionsförmågan

Vi utarbetar en plan för stödet för arbetsförmågan och vid behov hänvisar dig vidare.

Servicen är avsedd för arbetslösa arbetssökande vars hälsotillstånd eller sociala livssituation medför utmaningar som försämrar arbets- och funktionsförmågan och som inte omfattas av företags- eller studerandehälsovården. Vi upprättar tillsammans med dig och ditt nätverk en plan för stödja din arbetsförmåga. Vid behov hänvisar vi dig till fortsatta undersökningar eller tjänster.

Villkor för att få tjänsten

Servicen är avsedd för arbetslösa arbetssökande vars hälsotillstånd eller sociala livssituation medför utmaningar som försämrar arbets- och funktionsförmågan och som inte omfattas av företags- eller studerandehälsovården.

Tjänsten är avgiftsfri.