Omnias kompetenscentrum för invandrare (OSKE)

Vi erbjuder social handledning, rådgivning av en sjukskötare samt tjänster som förbättrar sysselsättningen.

Omnias kompetenscentrum (OSKE) erbjuder invandrare tjänster som stärker yrkeskunskaperna och främjar sysselsättningen i Esbo. Som kund vid Omnias kompetenscentrum får du vid behov även social handledning och rådgivning av en sjukskötare. Inom den sociala handledningen får du stöd med att söka tjänster och förmåner. Socialhandledaren kan ge dig individuell handledning och rådgivning i olika slags livssituationer och vid olika typer av utmaningar. På sjukskötarens mottagning kan du få en hälsoundersökning och individuell rådgivning. Vid behov får du även hjälp med att boka en tid till företagshälsovården. Sjukskötaren kan även hänvisa dig till en bedömning av arbetsförmågan.

Villkor för att få tjänsten

Tjänsterna vid Omnias kompetenscentrum är avsedda för dig om du - har fyllt 18 år - är en invandrare bosatt i Esbo som har ett uppehållstillstånd - är arbetslös arbetssökande - är kund vid kompetenscentret och har behov av social handledning eller en hälsoträff.

Tjänsten är avgiftsfri.

Ota yhteyttä

Palvelu on toistaiseksi saatavilla ainoastaan espoolaisille.

Soita sosiaaliohjaajalle, p. 040 6365 895.

040 6365 895