Social rehabilitering

Vi stärker den sociala funktionsförmågan och stöder växelverkansfärdigheter för en smidigare vardag.

Syftet för den sociala rehabiliteringen är att stärka din sociala funktionsförmåga och främja din delaktighet. Den sociala rehabiliteringen ger dig stöd för att stärka dina sociala färdigheter och hjälper dig att bygga upp en fungerande vardag. Servicen är avsedd för dig som vill hitta sätt att stärka dina resurser och utvidga din livsmiljö. Den sociala rehabiliteringen planeras tillsammans med dig utifrån dina egna mål. Den sociala rehabiliteringen ingår i din servicehelhet som vid behov även beaktar andra social- och hälsovårdstjänster. Den sociala rehabiliteringen genomförs både som individuellt arbete och som gruppverksamhet, beroende på dina behov. I den sociala rehabiliteringen arbetar du tillsammans med din egen socialhandledare i din individuella takt mot dina mål. Grupperna inom social rehabilitering är aktivitetsbetonade och du får möjlighet att göra många olika saker. I gruppen får du kamratstöd, vilket ger dig möjlighet att tryggt dela med dig av dina erfarenheter. Social rehabilitering är en service enligt socialvårdslagen. Den är frivillig och kostnadsfri för dig.

Villkor för att få tjänsten

- Servicen är avsedd för dig som är i arbetsför ålder och behöver stöd och medel för att stärka dina egna resurser och funktionsförmåga och för att utvidga din livsmiljö. - Du kan engagera dig och delta i aktiviteterna enligt en separat plan. - Beviljandet av servicen grundar sig på en bedömning av servicebehovet som görs tillsammans med en socialarbetare. Under bedömningen kommer ni överens om dina mål med servicen, vilket stöd du får samt servicens varaktighet och innehåll.

Tjänsten är avgiftsfri.