Städtjänst för äldre

Vi ordnar städhjälp när den äldre personen inte klarar av att städa självständigt eller med hjälp av anhöriga.

Du kan beviljas städtjänst om din funktionsförmåga har försämrats så att du eller dina närstående inte kan sköta om städningen i ditt hem. Som en stödtjänst för boende i hemmet avser städtjänsten städning i hemmet. Inom underhållsstädningen kan städtjänsten till exempel omfatta - dammsugning - dammtorkning - golvrengöring - toalettrengöring. Städtjänsten är tillgänglig för äldre som inte kan köpa tjänsten för sig själva och uppfyller kriterierna för beviljande av tjänsten. För tjänsten tas ut en klientavgift.

Villkor för att få tjänsten

Du kan beviljas städtjänst om din funktionsförmåga är nedsatt så att du inte kan ta hand om städningen av ditt hem själv eller med hjälp av dina anhöriga och din ekonomiska situation inte tillåter att du själv införskaffar städtjänsten privat. Tjänsten är behovsprövad och beviljas utifrån en bedömning av servicebehovet med beaktande av din ekonomiska situation.

Tjänsten är avgiftsbelagd.