Trygghetsservice

Vi hjälper i nödsituationer dygnet runt med hjälp av en trygghetstelefon och en alarmknapp.

Med hjälp av trygghetsservicen kan du få hjälp i akuta situationer. Trygghetsservicen innehåller en larmanordning (trygghetstelefon) och en larmknapp. Genom att trycka på larmet får du kontakt med en person som kan bedöma din situation när som helst på dygnet. Jourhavanden skickar vid behov en trygghetsassistent hem till dig. I brådskande situationer vidarebefordras begäran om assistans till nödcentralen. Det finns olika tillbehör till tjänsten, till exempel ett GPS-trygghetslarm, ett dörrlarm eller en rökdetektor. Syftet med trygghetsservicen är att öka din trygghet och minska din oro när: - Din funktionsförmåga är nedsatt. - Du är rädd till exempel för att falla eller få ett sjukdomsanfall. - Du eller din närstående har en minnessjukdom. Servicen är avgiftsbelagd och beviljas på basis av bedömningen av vårdbehovet och för servicen upplagda kriterier.

Villkor för att få tjänsten

Trygghetsservicen kan beviljas dig som behöver tjänsten på grund av nedsatt funktionsförmåga för att ge trygghet hemma. Servicen är lämplig för dig i följande fall: - Du har en tendens/risk att falla och en känsla av otrygghet på grund av nedsatt funktionsförmåga. - Du har en hälsorelaterad orsak som kräver akut hjälp och inte kan ringa efter hjälp på egen hand. - Du har en hälsorelaterad orsak som försvårar ditt dagliga liv och därmed orsakar risksituationer. Ett GPS-trygghetslarm kan beviljas dig om du riskerar att gå vilse. Som användare av ett GPS-trygghetslarmet bör du ha två utsedda närstående. Som klient inom trygghetsservicen bör du ge nycklar till ditt hem åt trygghetsservice producenten. Servicen beviljas utifrån en bedömning av servicebehovet. Du behöver inte ha andra tjänster. I samband med bedömningen av servicebehovet bedömer vi tillsammans med dig vilka tillbehör till trygghetsservicen som är lämpliga och ändamålsenliga för dig.

Tjänsten är avgiftsbelagd.