Vanliga frågor om byggandet av Västra Nylands välfärdsområde

Social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster överförs från kommunerna till välfärdsområdet 1.1.2023. Vad innebär det? På denna sida samlar vi svar på frågor som invånarna och våra samarbetspartner oftast ställer.

På många frågor finns det inte något svar ännu: ärendena klarnar när beredningen framskrider. 

Frågor om konsekvenserna av inrättandet av välfärdsområdet

Frågor om närtjänster och möjligheterna att att välja tjänster

Frågor om ordnande av tjänster

Frågor om informationssystem

Frågor om kostnader, finansiering och understöd

Frågor om välfärdsområdets beslutsfattande

Frågor om utveckling av tjänster och om möjligheter att delta

Frågor om färdtjänster

Frågor om närtjänster, hälsovårdstjänster, specialiserad sjukvård och servicesedlar

Frågor om tjänster för äldre

Frågor om socialtjänster

Frågor om tjänster för barn, unga och familjer

Frågor om tjänster för personer med funktionsnedsättning och färdtjänst

Frågor om tillgänglighet och delaktighet

Frågor om infomötet

Frågor om privata serviceproducenter och organisationer som serviceleverantörer